Aktuelne vesti

sreda, 31. maj 2017.

Edukacije u funkciji razvoja turizmaTuristička organizacija opštine Inđija učestvuje u projektu „Stvaranje uslova za podizanje konkurentnosti turističkih destinacija kroz edukaciju i obuku kadrova“ koji podrazumeva niz edukacija vezanih za razvoj turizma u Vojvodini. Prva edukacija održana je juče u Sremskim Karlovcima u zgradi Magistrata i predstavlja početak realizacije ovog značajnog projekta.

Projakt realizuje Centar za istraživanje i studije turizma iz Novog Sada, u periodu od maja do decembra ove godine, uz podršku Pokrajinske vlade, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemačke agencije za tehničku saradnju GIZ, Turističke organizacije Srbije i Vojvodine, Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Udruženja hotelijera i restoratera HORES. Svrha projekta je da se stvore uslovi za podizanje konkurentnosti turističke destinacije Vojvodine na način da se za veliki broj aktera koji su zaposleni u javnom sektoru (lokalnim turističkim organizacijama, upravama za privredu i turizam),privatnom sektoru (hotelijeri, ponuđači smeštaja, proizvođači suvenira, organske hrane, itd) i organizacijama civilnog društva koje se bave promovisanjem događaja i manifestacija u domenu turizma, omogući pristup znanju, veštinama i inovacijama u oblasti turizma. Rezultat edukacija i obuka biće predlog novih turističkih proizvoda i usluga za teritoriju Vojvodine kao i predlozi itinerera.

Uz renomirane profesore i predavače, otvaranju projekta prisustvovali su predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, pomoćnik ministra za turizam Renata Pindžo, direktor kancelarije GIZ za Srbiju Gerhard Sippel i predsednik opštine Sremski Karlovci Nenad Milenković.


Pretraga vesti