Inđija – grad kulture

Koncert Beogradske filharmonije

Inđija danas predstavlja jedan od gradova sa najbogatijim kulturnim životom u regionu ali i najbolji primer uspešne decentralizacije kulture.

Pridavajući veliki značaj razvoju kulture, Inđija je postala mesto čija kulturna dešavanja svojom koncepcijom ali i kvalitetom prevazilaze državni značaj i privlače sve veći broj posetilaca ne samo iz zemlje nego i iz inostranstva.

www.kcindjija.com

Otvaranjem modernog Kulturnog centra 2003. godine stvorena je osnova daljeg kulturnog razvoja grada. Danas Kulturni centar Inđija predstavlja najposećeniji objekat ove namene u Sremu. Ukupna poseta na programima Kulturnog centra u protekle dve godine iznosi preko 100.000 posetilaca. Modernim marketingom, aktuelnim i atraktivnim programima Kulturni centar Inđija postao je nosilac celokupne reforme kulturnog života u gradu i regionu.

Zgrada Kulturnog centra
  • pozorišno-biskopska sala - 203 mesta
  • konferencijska sala - 40 mesta
  • najsavremenija audio/video oprema
  • scenska rasveta visokog kvaliteta
  • stalna internet veza
Galerija Kulturnog centra

 

Galerijski prostor Kuće Vojnovića takođe je mesto održavanja različitih kulturnih dešavanja.