Arheološki lokalitet Gradina

Na lokalitetu Gradina pronađeni su značajni arheološki ostaci koji govore da je ovaj lokalitet korišćen od praistorijske epohe do kasnog srednjeg veka. Najstarije do sada identifikovano naselje na položaju Gradina pripada poznom bronzanom dobu. Ovo naselje može se pripisati predkeltskom autohtonom stanovništvu. Najranije rimsko utvrđenje Acumincum, koje se može vezati za početak izgradnje limesa, razvilo se na arealu samog keltskog Opiduma. Istovremeno sa razvojem Acumincuma kao utvrđenja u podnožju se razvija civilni deo naselja o čemu svedoče ostaci građevina i pokretni arheološki nalazi na širem području sela.

Na temeljima rimskog Acumincuma u srednjem veku izgrađena je tvrđava. Kao utvrđenje istorijski izvori je pominju još 1072. godine kao Castrum Zelenkamen. Početkom XV veka bila je u posedu srpskih despota iz porodice Branković. Turci je zauzimaju 1521. godine. Ostaci tvrđave danas se mogu videti na ulazu u selo i na bregu severno od njega.